SIS Кредит стана първата сертифицирана по “Европейския кодекс за добри практики при предоставянето на микрокредити”
финансова институция в България. Кодексът е разработен от Еврoпейската комисия и

Кодексът гарантира високи етични стандарти при предоставяне на микрокредити в рамките на микрофинансиращия сектор в Европа.

Тази висока международна оценка е доказателство, че нашите клиенти получават качествено професионално обслужване, действително прозрачни условия, подкрепа, менторство и сигурен партньор в лицето на SIS Кредит.