През 2015г. Сис Кредит беше избран бенефициент от Европейската Инвестиционна Банка по Програма на ЕС за заетост и социални иновации (EU Programme for Employment and Social Innovation- EaSI). В резултат на това, през юни 2016г., компанията беше рейтингована и получи институционален рейтинг BB- с перспектива за развитие: стабилна, който беше присъден от международната рейтингова агенция Microfinanza rating. Този резултат е доказателство, на първо място- за стремежа ни да бъдем отговорни и прозрачни пред нашите клиенти и партньори; на второ място- за усилията, които полагаме за кратката ни история да отговорим на високите стандарти в сектора; и на трето- този резултат нарежда нашата компания сред добрите и перспективни европейски микрофинансиращи институции.