Skip to main content Skip to search

Права на клиента

Права на клиентите на СИС КРЕДИТ АД

1. Да бъдат третирани с уважение и разбиране от всички служители на СИС КРЕДИТ;

2. Да им бъде гарантирана конфиденциалността и защитата на личните им данни;

3. Да погасят заема си предсрочно частично или напълно без никакви наказателни такси за това, включително да се откажат от договор за потребителски кредит (кредитите на физически лица над 400лв.), без да посочват причина за това, в 14-дневен срок от подписването му, като върнат заетата сума и начислената за тези дни лихва;

4. Да получават информация за задължението си през целия период на договора, което включва: безплатно Удостоверение (не повече от веднъж месечно) и без ограничение- устна справка от обслужващия ги служител всеки работен ден между 9 и 18ч.;

5. Да подадат Молба за неначисляване на наказателни такси в случай на основателна причина за забава в плащането и не повече от 1 вноска просрочие, като я депозират в офис на СИС КРЕДИТ;

6. При допуснато просрочие да получат консултация за вариантите за плащане оттук нататък от обслужващия ги служител;

7. Да подадат жалба или оплакване относно недобросъвестно обслужване, нередности, опити за измама или забележки към институцията като цяло директно до Отдел Вътрешен контрол чрез: email: hotline@siscredit.com или с официално писмо на адрес: София 1000, бул.Витоша 61, ет.2 и да разчитат на бързото и своевременно решаване на проблема;

8. Да получат всякаква информация, която ги интересува за взимане на информирано решение, при сключване на Договор за заем, на достъпен за тях език от служителите на Сис Кредит; Тази информация, може да бъде получена, както от служител в офисите, така и от експертите кредитиране в Централен офис.

9. Да получат Стандартен европейски формуляр, съдържащ информация за разходите, преди да сключат договор за потребителски кредит;

10. Да подадат оплакване в Комисия за защита на потребителите при констатирани нарушения съгласно Закона за защита на потребителите;

11. Да получат безплатна консултация от служителите на Сис Кредит доколко целесъобразен е исканият заем, какви са алтернативите за клиента и за рисковете от свръхзадлъжнялост;

12. Да получат безплатна консултация от фирмите във Финансова група SIS;

Високия стандарт на обслужване

Ние целим клиентите ни да получават качествено обслужване и да бъдат напълно информирани при избора на подходящо за тях финансиране. За нас е важно връзката между Кредитор и Кредитополучател да е изградена на основите на доверие, лоялност и етичност.

Сис Кредит подкрепя световната инициатива The Smart Campaign, която подканя финансовите институции да поставят фокуса на своя бизнес върху клиента.

Ето защо считаме, че да сте запознати с правата си документът, който направихме за Вас и описва основните Ви права като наш клиент, е първата крачка към едно по-прозрачно и отговорно финансиране от небанковите финансови институции в България.

Запознайте се с правата си и изисквайте повече от обслужващите Ви финансови институции- те съществуват заради Вас!

Страницата на "Сис Кредит" АД използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност, за повече информация