Skip to main content Skip to search

Партньори

The Microfinance Centre

Центърът за микрофинансиране е мрежа за социално финансиране, която насърчава справедливостта, включването, равенството и отговорното обслужване. Ние обединяваме 113 организации (включително 77 МФИ) в 36 страни от Европа, Централна Азия и извън нея, които заедно предоставят отговорни услуги за микрофинансиране на над 1 000 000 клиенти с ниски доходи.

The Smart Campaign

The Smart Campaign е глобално усилие да се обединят финансовите лидери около една обща цел: да се запазят клиентите като движещата сила на индустрията.

EUROPEAN MICROFINANCE NETWORK (EMN)

ЕВРОПЕЙСКАТА МИКРОФИНАНСОВА МРЕЖА (ЕММ) е организация с нестопанска цел, базирана в държавите-членки, базирана в Брюксел, която насърчава микрофинансирането като средство за борба със социалното и финансовото изключване в Европа чрез самостоятелна заетост и създаване на микропредприятия. Мисията на мрежата е да улеснява изграждането на капацитет и да защитава от името на сектора.

Фонд на фондовете

Да се докажем като надежден финансов партньор за клиентите и инвеститорите ни чрез непрекъснато подобряване на предлаганите продукти и балансиран растеж .

Страницата на "Сис Кредит" АД използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност, за повече информация