Skip to main content Skip to search

Обратен лизинг

Обратен лизинг – какво представлява

СИС КРЕДИТ АД Ви предлага бързо и лесно финансиране чрез обратният лизинг. ,Макар и още не толкова популярен в България е опция от която могат да се възпозлват както, физически така и юридически лица . В редица държави по света обаче, това е една от често използваните форми на финансиране.

По този начин например дадено предприятие може да продължи да работи и произвежда, въпреки налично финансово затруднение. В примера с предприятието то продава оборудването си на компания предлагаща обратен лизинг, а в замяна на което получава пари. Тъй като методът включва отдаването на обратен лизинг на продаденото оборудване, същото предприятие на практика продължава да ползва машините си, като ги „изплаща“ по обичайния начин.

Друг пример е с недвижими имоти, независимо дали са частна или корпоративна собственост. Това е често срещан начин за изплащане на ипотечен кредит върху имот, който бива покрит чрез обратен лизинг, а компанията или лицето – собственик, продължават да ползва имота „под наем“/ на лизинг към лизингодателя.

Лизингът е вид финансова сделка, който улеснява ползването или придобиването на даден актив. Той е съвременен начин за финансиране на инвестиционната дейност на фирмата.
При финансовия лизинг, лизингодателят прехвърля собствеността на лизинговия обект към лизингополучателя, след изплащането на всички лизингови вноски. Независимо от факта, че през срока на лизинга, собствеността е на лизингодателя, лизинговият обект се осчетоводява като дълготраен актив при лизингополучателя и за него се начисляват амортизации. Лихвите в месечните погасителни вноски също се признават за разход на лизингополучател. Финансов лизинг от СИС КРЕДИТ бихте могли да ползвате при покупка на МПС ( ново или втора употреба), покупка на машини и специализирано оборудване, земеделска техника и прикачен инвентар, както и придобиване всякакви дълготрайни материални активи. Продуктът е подходящ за физически и юридически лица.
Ние Ви предлагаме:
– Суми: от 2000 до 50 000лв.
– Срок: от 3 до 60 месеца
– Фиксиран годишен лихвен процент: от 15% до 24%
– Еднократна такса за усвояване: 1.5%
– Без такси за кандидатстване
– Без такси за пълно или частично предсрочно погасяване
– Изисквана първоначална вноска – минимум 20%

Реверсивният (обратен) лизинг е разновидност на финансовия лизинг, при който лизингодателят купува лизинговия актив от лизингополучателя и след това му го предоставя за ползване под условията на лизингов договор . При тази лизингова схема доставчикът (продавачът) и лизингополучателят са едно и също физическо или юридическо лице.
От обратен лизинг от СИС КРЕДИТ биха могли да се възползват собственици на недвижими имоти – апартамент, къща, вила, търговски обект, административна сграда, склад, земеделска земя, УПИ и др. Продуктът е подходящ за физически и юридически лица.
Ние Ви предлагаме:
– Суми: от 2000 до 50 000лв.
– Срок: от 3 до 60 месеца
– Фиксиран годишен лихвен процент: от 15% до 24%
– Еднократна такса за усвояване: 1.5%
– Без такси за кандидатстване
– Без такси за пълно или частично предсрочно погасяване

Страницата на "Сис Кредит" АД използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност, за повече информация