Skip to main content Skip to search

Новини

Бюлетин за финансиране на стартиращи компании в България

Настоящият бюлетин цели да информира заинтересованите страни в България за възможностите за финансиране на стартиращи компании, да уведоми финансовите институции за новостите в микрофинансиращия сектор и да наложи добри практики при предоставянето на кредити. Бюлетинът се изготвя от регионалната организация…

СИС КРЕДИТ участва в състезателна процедура за изпълнение на финансов инструмент за микрокредитиране със споделен риск

На  26 март 2019 г., във  Фонд на фондовете, се проведе публично заседание, на което бяха отворени окончателните оферти на участниците в състезателната процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на финансов инструмент за „Микрокредитиране със…

СИС КРЕДИТ финансира социални предприятия и социално предприемачество

Фондация Синергиа е учредена в началото на 2015г. като ЮЛНЦ в обществена полза с мисия подобряване на благополучието на хората със зрителни увреждания. Целите на фондацията са реализиране на успешни практики в сферата на социалното предприемачество, иновациите в здравеопазването за хора със зрителни…

СИС КРЕДИТ получи сертификат по Европейския кодекс за добри практики

SIS Кредит стана първата сертифицирана по “Европейския кодекс за добри практики при предоставянето на микрокредити” финансова институция в България. Кодексът е разработен от Еврoпейската комисия и Кодексът гарантира високи етични стандарти при предоставяне на микрокредити в рамките на микрофинансиращия сектор…

Фирмите спестяват по-малко – влагат парите си в инвестиции

От септември насам депозитите на фирмите растат на годишна база по-бавно – със спадащ едноцифрен темп. Това е положителен факт и сигнал за подобрено финансово управление и за подобрен инвестиционен процес на фирмите от реалната икономика. Това пише в месечния…

Депозитите и кредитите ще са във фокуса на седмицата

През тази седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с развитието на българското стопанство – банкова статистика и наблюдение на потребителските нагласи. В понеделник (4 февруари) Националният статистически институт ще даде информация за издадените разрешителни за строеж и започнато строителство…

Над 54 млрд. лв. са изтеглените заеми от банките у нас в края на 2018 г.

В края на миналата година изтеглените заеми от банките възлизат на 54,739 млрд. лева, като размерът им се повишава със 7,7% на годишна основа в сравнение с 6,2% годишно увеличение към края на септември 2018 година, показва статистиката на Българската…

Сис Кредит получи институционален рейтинг BB

През 2015г. Сис Кредит беше избран бенефициент от Европейската Инвестиционна Банка по Програма на ЕС за заетост и социални иновации (EU Programme for Employment and Social Innovation- EaSI). В резултат на това, през юни 2016г., компанията беше рейтингована и получи институционален…

Сис Кредит със страхотен резултат от независимата оценка за прилагането на добри практики в обслужването на клиенти

Една от целите на Сис Кредит е да се развива и работи съгласно най-добрите Европейски и международни практики. В тази връзка през юли 2014г. Бордът на директорите реши да подпише Декларация, с която се задължава пред Европейската комисия в рамките…

Страницата на "Сис Кредит" АД използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност, за повече информация