Skip to main content Skip to search

Новини

Лошата страна на кредитите

Знаеш ли, че след петия бърз кредит, банките и финансовите институции с добри условия най-вероятно ще откажат да ти дадат финансиране. Спри навреме! Международната кампания ВЗИМАЙ КРЕДИТИ РАЗУМНО (Borrow wisely) може да ти помогне. Наличието на много бързи кредити лесно…

Пускат безплатни електронни подписи за месец

Заради въведеното извънредно положение БОРИКА и “Евротръст технолъджис” ще предоставят безплатен облачен или мобилен квалифициран електронен подпис за гражданите и бизнеса, с който за период от един месец да могат да подписват заявления за административни услуги. Освен чрез Единния портал…

SIS Кредит подписа второ споразумение с Фонд Мениджър на Финансови Инструменти в България

През юни 2019 г. SIS Кредит подписа второ споразумение с Фонд Мениджър на Финансови Инструменти в България за посредник по финансовия инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“. Средствата са осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от ЕСФ, …

СИС Кредит АД подписа договор с Българска банка за развитие АД по Програма „Косме+“

Финансирането е подкрепено с банкова гаранция, която е предоставена от механизма COSME на Европейския инвестиционен фонд и Европейския фонд за стратегически инвестиции, създаден по силата на Плана за инвестиции за Европа. Финансирането е предназначено да осигури в полза на МСП…

Септември 2019 ще стартира процедура за подбор на проекти за стимулиране на внедряване на иновации в съществуващи предприятия

Основна цел Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез предоставяне на специализирани ИКТ услуги.   Очаквани резултати Финансовата подкрепа ще подпомогне развитието и укрепването на управленския капацитет на МСП за по-лесен достъп до пазари, присъствие и ефективно използване…

Бюлетин за финансиране на стартиращи компании в България

Настоящият бюлетин цели да информира заинтересованите страни в България за възможностите за финансиране на стартиращи компании, да уведоми финансовите институции за новостите в микрофинансиращия сектор и да наложи добри практики при предоставянето на кредити. Бюлетинът се изготвя от регионалната организация…

СИС КРЕДИТ участва в състезателна процедура за изпълнение на финансов инструмент за микрокредитиране със споделен риск

На  26 март 2019 г., във  Фонд на фондовете, се проведе публично заседание, на което бяха отворени окончателните оферти на участниците в състезателната процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на финансов инструмент за „Микрокредитиране със…

СИС КРЕДИТ финансира социални предприятия и социално предприемачество

Фондация Синергиа е учредена в началото на 2015г. като ЮЛНЦ в обществена полза с мисия подобряване на благополучието на хората със зрителни увреждания. Целите на фондацията са реализиране на успешни практики в сферата на социалното предприемачество, иновациите в здравеопазването за хора със зрителни…

СИС КРЕДИТ получи сертификат по Европейския кодекс за добри практики

SIS Кредит стана първата сертифицирана по “Европейския кодекс за добри практики при предоставянето на микрокредити” финансова институция в България. Кодексът е разработен от Еврoпейската комисия и Кодексът гарантира високи етични стандарти при предоставяне на микрокредити в рамките на микрофинансиращия сектор…

Страницата на "Сис Кредит" АД използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност, за повече информация