Skip to main content Skip to search

Лизинг

Какво е лизинг

Лизингът е вид финансова сделка, който улеснява ползването или придобиването на даден актив.Той е съвременен начин за финансиране на инвестиционната дейност на фирмата. Според най-разпространената класификация се различават основно три вида лизингови договори – финансов, оперативен и реверсивен (обратен). За да се осъществи лизингова сделка е необходимо сключване на договор или т нар. лизингов договор. В най общ план, този вид договор задължава лизингополучателя да заплати определена сума, за да може да използва дадена вещ. Лизинговата сделка се оформя юридически посредством сключване на договор за лизинг. С него страните уреждат отношенията си във връзка с временното и възмездното използване на една вещ.

Лизингът е вид финансова сделка, който улеснява ползването или придобиването на даден актив. Той е съвременен начин за финансиране на инвестиционната дейност на фирмата.
При финансовия лизинг, лизингодателят прехвърля собствеността на лизинговия обект към лизингополучателя, след изплащането на всички лизингови вноски. Независимо от факта, че през срока на лизинга, собствеността е на лизингодателя, лизинговият обект се осчетоводява като дълготраен актив при лизингополучателя и за него се начисляват амортизации. Лихвите в месечните погасителни вноски също се признават за разход на лизингополучател. Финансов лизинг от СИС КРЕДИТ бихте могли да ползвате при покупка на МПС ( ново или втора употреба), покупка на машини и специализирано оборудване, земеделска техника и прикачен инвентар, както и придобиване всякакви дълготрайни материални активи. Продуктът е подходящ за физически и юридически лица.
Ние Ви предлагаме:
– Суми: от 2000 до 50 000лв.
– Срок: от 3 до 60 месеца
– Фиксиран годишен лихвен процент: от 15% до 24%
– Еднократна такса за усвояване: 1.5%
– Без такси за кандидатстване
– Без такси за пълно или частично предсрочно погасяване
– Изисквана първоначална вноска – минимум 20%

Реверсивният (обратен) лизинг е разновидност на финансовия лизинг, при който лизингодателят купува лизинговия актив от лизингополучателя и след това му го предоставя за ползване под условията на лизингов договор . При тази лизингова схема доставчикът (продавачът) и лизингополучателят са едно и също физическо или юридическо лице.
От обратен лизинг от СИС КРЕДИТ биха могли да се възползват собственици на недвижими имоти – апартамент, къща, вила, търговски обект, административна сграда, склад, земеделска земя, УПИ и др. Продуктът е подходящ за физически и юридически лица.
Ние Ви предлагаме:
– Суми: от 2000 до 50 000лв.
– Срок: от 3 до 60 месеца
– Фиксиран годишен лихвен процент: от 15% до 24%
– Еднократна такса за усвояване: 1.5%
– Без такси за кандидатстване
– Без такси за пълно или частично предсрочно погасяване

Страницата на "Сис Кредит" АД използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност, за повече информация