През тази седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с развитието на българското стопанство – банкова статистика и наблюдение на потребителските нагласи.

В понеделник (4 февруари) Националният статистически институт ще даде информация за издадените разрешителни за строеж и започнато строителство през последното тримесечие на 2018 г. 

За вторник (5 февруари) няма обявени събития.

В сряда (6 февруари) Българската народна банка ще обяви дългосрочния лихвен процент за оценка на степента на конвергенция за януари 2019 г.

В четвъртък (7 февруари) няма обявени събития.

В петък (8 февруари) централната банка ще информира какво е нивото на депозитите и кредитите по количествени категории и икономически дейности през декември 2018 г.

В последния работен ден на тази седмица националната статистика ще представи наблюдението на потребителското поведение през януари 2019 г. Ще излязат данни за продажбите в промишлеността, строителството и търговията през декември 2018 г.

НСИ ще обяви предварителни данни за четвъртото тримесечие на статистиката за състоянието на жилищните сгради.