Skip to main content Skip to search

Бизнес кредит

Бизнес кредит

СИС КРЕДИТ предлага кредити за микро и малки предприятия и за предприемчиви българи, желаещи да стартират свой собствен бизнес, които не са подходящи за получаване на банков кредит. Предлагаме индивидуални решения за разрешаване на всеки проблем пред Вашия бизнес, като подхождаме отговорно към разбирането на Вашите идеи с цел да сме максимално полезни в избора на най-подходящия за Вас кредитен продукт и необходимите допълнителни услуги.

Защо да изберете нас
– Гъвкава схема на погасяване съобразно възможностите на Вашия бизнес
– Анализ на реалния бизнес за определяне на възможностите за плащане
– Възможност за погасяване на главницата по кредита накрая на периода
– Без такса за пълно или частично предсрочно погасяване
– Месечен фиксиран лихвен процент
– Без месечна такса управление
– Без такса за разглеждане на документите
– Без такса за оценка на имотите
– Широк обхват на приемани обезпечения
– Без ограничение при финансираните стопански отрасли
– Кредитната история на клиента не е от първостепенно значение за одобрението
– Ще получите отговор дали сте одобрен в рамките 1-2 работни дни

В ПОДКРЕПА НА СТАРТИРАЩИТЕ КОМПАНИИ В БЪЛГАРИЯ

Част от финансирането е предоставено със средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси  2014-2020“, съфинансирана от ЕСФ.

СИС Кредит предлага кредити за стартиращи микро предприятия с финансовата подкрепа на Фонд Мениджър на Финансови Инструменти в България.

Финансирането е подходящо за предприемачи, които все още не са стартирали бизнес начинанието си или са стартирали преди не повече от 36 месеца от датата на кандидатстване за кредит. Допълнителни облекчения са предвидени за хора в неравностойно положение и хора от уязвими групи. По програмата приоритетно се финансират действащи и стартиращи социални предприятия.

За Вашият „Летящ старт“ в бизнеса, ние предлагаме:

– Суми: от 5000 до 48895лв.

– Фиксиран годишен лихвен процент: от 2.7% до 7.05% (в зависимост от групата, в която попадате)

– Без такси за кандидатстване и управление на кредита

– Без такси за пълно или частично предсрочно погасяване

– Срок: до 60 месеца (за оборотни кредити) и до 120 месеца (за инвестиционни кредити)

– Възможност за до 2 години гратисен период за плащане на главница.

*лице от уязвима група (лице с увреждане, безработно лице повече от 6 месеца, лице на възраст до 29г. вкл.)

*социално предприятие (дейността цели социален ефект, а не генериране на печалба)

Пример: Ако вземете 20 000лв., при примерна годишна лихва от 3% – вноската ще бъде 359.37лв. Общата сума, която ще върнете за срок от 60 месеца е : 21 652.43лв.

КРЕДИТ по Програма „КОСМЕ+“

Продуктът е насочен към МСП с гаранционно улеснение и контра-гаранция по Програма COSME на ЕИФ, с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции – (Програма „КОСМЕ+“)

СИС Кредит предлага финансиране на МСП подкрепено с банкова гаранция, която е предоставена от механизма COSME на Европейския инвестиционен фонд и Европейския фонд за стратегически инвестиции, създаден по силата на Плана за инвестиции за Европа. Финансирането е предназначено да осигури в полза на МСП достъп до банкови гаранции и кредити. Финансирането по Програма КОСМЕ+ предвижда облекчени изисквания към обезпечеността по предоставяните на МСП кредити/банкови гаранции, а така също и допълнителни стимули за предприемачите, които дават шанс за работа на застрашени от социална изолация и търсещи своята интеграция в обществото хора, чрез реализирането на „Проекти със социално въздействие“.

За развитие на Вашия бизнес, ние предлагаме:

– Суми: до левовата равностойност на 150 000евро.
– Лихва: 3М Еuribor + фиксирана надбавка от 5,7%
– Такса за и управление на заема 1.5% годишно
– Без такси за пълно или частично предсрочно погасяване
– Срок: от 12 месеца до 84 месеца
– Възможност за гратисен период до 12 месеца за плащане на главница.

Пример: Ако вземете 100 000лв., при примерна годишна лихва от 3M Euribor + фиксирана надбавка от 5,7% – вноската ще бъде 1919.36лв. Общата сума, която ще върнете за срок от 60 месеца е: 115 161.60лв.

Продуктът е предназначен за микро, малки и  средни фирми, с реален работещ бизнес, които имат нужда от бързо финансиране, което да използват за кратък период. Освен за оборотни средства, можете да се възползвате и от възможността за закупуване на нова техника и оборудване за оптимизиране на бизнес процесите си. Чрез този продукт ние Ви даваме и възможност финансиране при влошена кредитна история, да покриете изискуеми задължения, да рефинансирате неизгодни кредитни задължения, да погасите данъчни задължения.

Какво Ви предлагаме
– Суми в размер от 1 000лв. до 30 000лв.
– Срок от 1 месец до 36 месеца
–  Анюитети месечни вноски, включващи главница и лихва;
– Гратисен период съобразен с паричните потоци на дружеството;
– Равни вноски по главница;
– Възможност за индивидуален погасителен план с отсрочване на главницата на падеж (крайна дата на погасяване)
– Срещу обезпечение: движимо или недвижимо имущество
– Ще получите бърз отговор дали ще Ви финансираме- в рамките на 1-2 работни дни
– Ние ще анализираме реалния Ви бизнес за определяне на възможностите за плащане
– Еднократна такса управление на заема в размер на 1.5%
– Без никакви други такси по кредита

Страницата на "Сис Кредит" АД използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност, за повече информация