Skip to main content Skip to search

Акционери

Акционери

  • „София Асетс Мениджмънт” АД
  • „София Интернешънъл Секюритиз” АД

„София Асетс Мениджмънт” АД

е частна компания, основана през 2004г., която инвестира в публични и частни компании, стремящи се към икономически и социален растеж. Приоритет на компанията е насърчаване на развитието на български компании с ясен бизнес модел и стратегия. САМ е член на Българска асоциация на индустриалния капитал, което позволява на дружеството да е взима участие в различни инициативи, целящи насърчаване на конкурентоспособността на българските предприятия и създаване на благоприятна бизнес среда.

„София Интернешънъл Секюритиз” АД

е водещ независим инвестиционен посредник с пълен лиценз за работа в България и Европа. СИС е под надзора на Комисия за финансов Надзор. Компанията е член на Българска Фондова Борса- София, Централен депозитар и Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници. СИС е мениджър на някои от най-големите емисии на българския капиталов пазар, като за последните три години сделки в сферата на корпоративните финанси са 20 на брой, което нарежда компанията на челно място сред компаниите в българския инвестиционен сектор. През 2014г. СИС е награден за инвестиционен посредник номер 1 от Българска Фондова Борса по показателя оборот. Анализите на СИС са достъпни за голям брой чуждестранни финансови институции чрез партньорите: Bloomberg, Reuters, Capital IQ and The Markets.

Страницата на "Сис Кредит" АД използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност, за повече информация